Hudebně pohybové hry

Na mědvěda

Chodí medvěd po zahradě, veliký, huňatý.

Ukaž, ukaž co dovedeš ty medvídku dělati.

Dělejte to jako já, to je pěkná zábava.

Děláme to jako ty, to nám radost působí.


Na zajíčka

Zajíček v své jamce sedí sám, sedí sám.

Ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati?

Hutě skoč, hutě skoč a vyskoč.


Za tou naší vesnicí tancovali zajíci,

/:jedna, dvě, tři, čtyři, dokola se točili:/.


Na šáteček

Mám šáteček mám, komu já ho dám?

Žádnému jinému než svému milému, tomu já ho dám.


Na Elišku

Eliška, Eliška nebyla pyšná, ona k nám v nedělu na hody prišla.

Eliško, Eliško poaskoč si trošku, vyber si z kolečka najlepší družku.


To se nám to v tom kolečku pěkně točí,

když ona má, když ona má modré oči, očička.