Čtenářský kroužek pro nečtenáře

Pro děti z mateřské školy a z 1.třídy ZŠ jsme připravili čtenářský a dramatický kroužek, kde děti číst nebudou. Děti se budou učit poslouchat, seznamovat se s moderní dětskou literaturou, ale také s klasickými autory pro děti, pracovat s textem, hrát zábavné hry spojené s textem a knihami, seznamovat se s písmeny, dramatizovat a hrát dramatické hry, které rozvíjí celou osobnost dítěte, vyzkoušíme si také práci v roli. V plánu je také využití textu ve spojení s dětskou jógou, dechovým cvičením a relaxací. Využijeme také divadlo Kouzelný kufřík.

Kdy? Každý čtvrtek od 15:30 do 16:15 hodin

Pro koho? Pro děti ve věku 4-7 let

Cena? 500,- Kč za dítě /15 lekcí/, začínáme 10.1.2019

Maximální počet je 10 dětí

Přihlásit můžete děti na facebooku Berušky Javorník nebo na telefonu 606 762 778