Co přinese klub rodičům?

  • rodiče navazují sociální kontakty (obzvlášť důležité pro rodiče na rodičovské-mateřské dovolené, kteří se mohou cítit vyčlenění ze společnosti)
  • rodiče jsou vzorem pro děti (když maminka řekne, že neumí a nebude zpívat, dítě to dělat taky nebude)
  • rodiče mají prostor pro sdílení úspěchů svých dětí
  • podělí se o své radosti i starosti, které obnáší celodenní péče o dítě
  • mají možnost zapojovat se a realizovat činnosti klubu
  • rodiče mohou sledovat různé výchovné styly, srovnávat, přemýšlet a zamýšlet se nad výchovou svých dětí