Jaký je náš režim?

Scházíme se každé úterý ráno.


Program je následující:

9.00 - 10:00 - scházíme se v klubovně, děti si volně hrají, připraveno je pro ně ovoce, rodiče

                      dohlíží na děti /nejen své/, mohou si dát kávu nebo čaj

10:00 - 10:30 - řízený program s básničkami, písničkami, tanečky...

10:30 - 11:00 - výtvarné hrátky a tvoření

11:00 - 11:30 - volné hraní, povídání, úklid /maminky pomáhají/


Rodiče mohou kdykoliv přijít i kdykoliv odejít.

Čas řízených činností se snažíme dodržovat, ale je pouze orientační.