Komu je klub určený?

1. Typ - schůzky v úterý ráno - dětem ve věku 0-3 roky v doprovodu rodičů /případně jiných

                                               rodinných příbuzných/ z Javorníka i okolí a dětem, které jsou

                                                zde na návštěvě

2. Typ - schůzky v úterý ráno - dětem starším 3 let, které NEnavštěvují mateřskou školu

3. Typ - akce pro veřejnost - pro všechny dobré duše, bez ohledu na jejich věk, které nás chtějí

                                            podpořit /procházky, výlety, přednášky,....více informací najdete

                                            aktuálně v odkaze Pozvánky/.