Pravidla pro vzájemnou pohodu a přátelství

Učíme se, co nás čeká ve školce...

 1. Dbám na slušné chování - poprosím, poděkuji, omluvím se, slušně požádám....
 2. Ukládám věci na místo - udržuji pořádek a čistotu
 3. Špinavé ruce si umývám
 4. Vodu necákám - vím, že moká podlaha je nebezpečná
 5. Všechny hračky mají své místo - zacházím s nimi šetrně
 6. Nekazím hru kamarádovi
 7. Hluk nám škodí - nekřičím, domlouvám se klidným hlasem
 8. Vím, že musím dodržovat pitný režim
 9. Chodím krokem, abych kamaráda nezranil
 10. Při rozhovoru si neskáčeme do řeči - poslouchám
 11. Učím se také naslouchat druhým
 12. U jídla dbám na čistotu - sedím u stolečku, vezmu si tácek, abych nedrobil na koberec
 13. Jsme kamarádi, nikomu záměrně neubližuji
 14. Dohodnu se bez hádek a žalování, pomáháme si