Proč je klub dobrý pro děti?

 • velkým přínosem je kontakt s vrtevníky
 • důležité je, že se s dětmi do činností zapojují i rodiče - děti vnímají pozitivně, že se něco děje, že se něco učíme, zapojujeme se společně do činností - rodiče jsou průvodci a vzor dětem
 • obkoukávání se a navazování kamarádských vztahů
 • "příprava" do školky - některé děti už znám, alespoň od vidění
 • je podporována kooperace a tolerance, nikoli rivalita a soutěživost
 • jde o prožitek a o pozitivní vzory
 • děti pozorováním poznávají i jiné výchovné styly
 • děti se učí od dospělých, ale také od vrstevníků
 • podporovány jsou vlastnosti jako např. ochota rozdělit se, ochota pomáhat...
 • když se rodiče vzdálí, děti se učí ovládat svou nejistotu
 • za podpory rodičů se děti mohou naučit spoustu říkanek, písniček, tanečků i her - rozvoj rytmiky, pohybů, ale především ŘEČI
 • osvojí si dovednosti posilující hrubou a jemnou motoriku