Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ:

  1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na nové prostředí, seznamte se s učitelkami.
  2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení - začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout, že i když je opouštíte, vrátíte se.
  3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do MŠ. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. NIKDY mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu: "Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne!"
  4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, u jídla. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
  5. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace - s dítětem můžete jít ze začátku do třídy, hrát si s dětmi na zahradě, připojit se na procházce...
  6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětí, ale rozhodní! Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka Vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
  7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem - např. plyšovou hračku, látkový kapesníček,...
  8. Plňte své sliby! Když řeknete, ež přijdete po obědě, po obědě určitě přijďte. Dítě je jinak nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí. Prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
  9. Za pobyt v MŠ neslibujte odměny. Dítě tak nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den v MŠ proběhne v pohodě, pochvalte dítě a motivujte jej k dalšímu pobytu.
  10. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci Vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do MŠ dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do MŠ bude vodit ten, který s tím má menší problém.