Nový ceník od 1.1.2019

28.11.2018 23:10

Od 1.1.2019 dochází k navýšení cen za kroužky a to následovně:

Pravidelná setkávání a cvičení v klubovně a snoezelenu se navyšují z původních 20,- Kč nově na 50,- Kč za dítě za každé setkání /dospělí neplatí/ - týká se Berušek, Hopíku, Cvičení miminek, Odpolední snoezelen

 

Kroužek společenských her zůstává stejně, tzn. 20,- Kč za dítě

Volné hraní dole v klubovně bez programu během organizovaných zájmových kroužků - 20,- Kč za dítě

Aerobik - 500,- Kč za pololetí za dítě /15 lekcí/

Keramika - 300,- Kč za dítě za 6+2 lekce nahrazovací

Sportík - 500,- Kč za pololetí za dítě /15 lekcí/ - pohybové hry a cvičení, základy gymnastiky a psychomotoriky - 4-7 let

Veselá písnička - 500,- Kč za pololetí za dítě /15 lekcí/ + zakoupení flétny - rytmizace, hra na tělo, hra na orffův instrumentář, dechové cvičení, hudebně pohybové hry a tance, hra na flétnu - 4-7 let 

Logopedický kroužek - 500,- Kč za dítě /15 lekcí/ - SKUPINOVÉ cvičení fonematického sluchu a gymnastika mluvidel - 4-7 let

Čtenářský kroužek pro nečtenáře - 500,- Kč za dítě  za pololetí /15 lekcí/ - výrazové čtení, seznamování s četbou současné dětské literatury, dramatizace, dramatické skupinové hry, práce s hlasem a knihou, jóga pro děti, relaxační cvičení -  4-7 let

Cena trampolín pro děti i dospělé zůstává stejná.

Rozpis jednotlivých kroužků nalezenete u jejich popisu na úvodní straně webu.

—————

Zpět