Rok 2014/2015

Akce, které jsme pořádali pro veřejnost:

 1. Adventní věnečky
 2. Mikuláš
 3. Vánoční dílničky
 4. Svatá Lucie
 5. Vánoční setkání s nadílkou
 6. Beruškový bál /první dětský ples/
 7. Kafíčkování s tatínky
 8. Odpoledne s babičkou a dědečkem
 9. Vynášání Moreny
 10. Velikonoční dílničky
 11. Přednáška - Bolavá záda
 12. Návštěva knihovny ve Velké nad Veličkou
 13. Den Země u potoka
 14. Setkání strašidel všeho druhu
 15. Otvírání studánky

Akce, které jsme pořádali pro děti v klubovně:

 1. Hurá do tělocvičny
 2. Hrajeme divadlo pro školku
 3. Barevný týden - vítáme jaro
 4. Velikonoční výstava ve Veselí nad Moravou
 5. Mazlíčkový den
 6. Zdobení dětských triček
 7. Překvapení na farské zahradě
 8. Fotografování na tablo
 9. S myslivci do lesa /ve spolupráci s MS Javorník-Hradisko/
 10. Den dětí v klubovně
 11. Proužko-puntíkatý den
 12. Hola, školka volá /spolupráce s mítsní MŠ/
 13. Výlet vláčkem do Veselí do parku
 14. Rozloučení před prázdninami s dortem
 15. Pasování dětí na Berušky 2015
Během prázdnin jsme pro veřejnost uspořádali Prázdniové výletováníčko - každý týden malý výlet někde po okolí.