Rok 2015/2016

Akce, které jsme uspořádali pro veřejnost: 
  1. Prázdninové výletováníčko
  2. Táborák na rozloučení s prázdninami 
  3. Kaštánkování 
  4. Podzimní slavnost /ve spolupráci s MŠ/
  5. Světluškový večer /ve spolupráci s ZŠ/
  6. Drakiáda 
  7. Návštěva ve školce /ve spolupráci s MŠ/
 
Akce, které jsme uspořádali pro děti v klubovně: 
  1. První setkání v novém školním roce
  2. Barvíme se do podzimu /barevný podzim/
  3. Martinské hody