Rok 2016/2017

V odkaze níže můžete sledovat aktuální pozvánky na události pořádané klubem /v klubovně i pro širokou veřejnost/...