Sportík

V roce 2019 jsme pro Vás připravili nový kroužek, zaměřený na rozvoj pohybových schopností dětí. Kroužek je určen dětem ve věku 4-7 let. Připraveny tradiční známé, ale také nové pohybové hry. Děti se seznámí také s cvičením psychomotoriky, pohybové hry i zdravotní cvičení, relaxační cvičení, hry na zklidnění těla a základy gymnastiky.

Datum - začínáme 8.1.2019

Každé úterý v době 15:30 - 16:15 hodin

Cena - 500,- Kč za 15 setkání 

Maximální počet dětí je 10, přihlásit je můžete na facebooku Berušky Javorník nebo na telefonu 606 762 778