Archiv článků

Volné hraní

06.12.2018 22:52
Během všech odpoledních kroužků pro děti i dopělé je otevřena klubovna, kde si můžete volně hrát. Na těchto setkáních se skládáme 20,- Kč za dítě

—————

Veselá písnička

05.12.2018 00:24
Od ledna 2019 se můžete těšit na hudební kroužek pro děti ve věku 4-7 let, kde se budou seznamovat a učit hudebním činnostem. Přiravena je rytmizace, hra na tělo, hra na orffův instrumentář, sluchové hry, dechové cvičení, hlasové cvičení, zpěv známých dětských písní, nové písně volené k ročnímu...

—————

Čtenářský a dramatický kroužek pro nečtenáře

05.12.2018 00:02
Pro děti z mateřské školy a z 1.třídy ZŠ jsme připravili čtenářský a dramatický kroužek, kde děti číst nebudou. Děti se budou učit poslouchat, seznamovat se s moderní dětskou literaturou, ale také s klasickými autory pro děti, pracovat s textem, hrát zábavné hry spojené s textem a knihami,...

—————

Logopedický kroužek

04.12.2018 23:29
Od 9.1.2019 jsme pro Vás připravili každou středu logopedický kroužek, který povede zkušená logopedka paní Mgr. Klára Kružicová. Každou středu připraví pro děti ve věku 4-7 let cvičení sluchového vnímání, cvičení fonematického sluchu, skupinové cvičení špatné výslovnosti, cvičení orofaciálů a...

—————

Sportík

04.12.2018 22:50
V roce 2019 jsme pro Vás připravili nový kroužek, zaměřený na rozvoj pohybových schopností dětí. Kroužek je určen dětem ve věku 4-7 let. Připraveny tradiční známé, ale také nové pohybové hry. Děti se seznámí také s cvičením psychomotoriky, pohybové hry i zdravotní cvičení, relaxační cvičení, hry na...

—————

Nový ceník od 1.1.2019

28.11.2018 23:10
Od 1.1.2019 dochází k navýšení cen za kroužky a to následovně: Pravidelná setkávání a cvičení v klubovně a snozelenu se navyšují z původních 20,- Kč nově na 50,- Kč za dítě za každé setkání /dospělí neplatí/ - týká se Berušek, Hopíku, Cvičení miminek, Odpolední snoezelen   Kroužek...

—————

Kroužek společenských her

04.09.2018 23:12
Na podnět maminek zkusíme dostat děti od počítačů, mobilů a playstationu. Přijďte si společně zahrát Vaši nebo dětí oblíbenou společenskou hru, karty, minifotbálek… Hry máme koupené, ale budeme je i nadále kupovat /podle finančních možností/. Jestli máte návrh na nějakou dobrou, tak sem s ním...

—————

Trampolínky pro děti

04.09.2018 07:23
Cvičení pro děti na trampoškách vede paní Dominika - každý pátek odpoledne 1. skupinka - 16:45 - 17:30 hodin 2. skupinka - 17:30 - 18:15 hodin Poté cvičí dospělí (18:30 - 19:30 hodin) - děti si mohou hrát dole a zchládnout :-) Cena - jednorázový vstup – 60,- Kč za dítě za lekci permanentka za...

—————

Aerobik pro děti

04.09.2018 06:52
V letošním školním roce 2018/2019 začínáme aerobik pro děti ve věku 4-10 let. Kdy? Každé úterý od 16:15 do 17:00 hodin Kde? Ve snoezelenu u klubovny Berušek    Cena?  500,- Kč za druhé pololetí (5.2. - 14.5.2019) - celkem 15 vstupů v ceně Peníze nevracíme!!!! Peníze vybíráme na...

—————

Pořizování a zveřejňování fotografií

24.05.2018 19:28
V rámci akcí a aktivit pořádaných klubem Berušky, který sídlí v Javorníku, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí.   Náš klub nenese žádnou zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými organizacemi či...

—————