Proces adaptace

Slovo adaptace bychom mohli přeložit jako postupné seznamování s něčím novým. V mateřské škole je tímto termínem myšleno nové prostředí, noví lidé, ať už dospělí nebo děti. Pro dítě je tento proces jednodušší, když mu my dospělí pomůžeme.

Mateřské školy v dnešní době nabízejí tzv. postupnou adaptaci. To znamená, že po domluvě s ředitelkou, vedoucí učitelkou nebo učitelkami osobně, mohou rodiče s dětmi přicházet do MŠ nebo na školní zahradu, kde si hrají a rozkoukávají se. A když přijde ten velký den nástupu do školky, není to pro dítě tolik zatěžující, obtížná a stresující zkušenost.

"...V tomto věku některé děti nastupují do MŠ a k tomu by je rodiče měli připravit. Adaptace na nové prostředí proběhne bez větších potíží a dítě bez přítomnosti matky citově nestrádá, lépe se začlení do kolektivu vrstevníků. Pobyt dítěte v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte, zejména rozvoj řeči."                                                                          Tabulky rozvoje dítěte