Režim dne

Někteří rodiče si myslí, že na režimu dne nezáleží. V tom se ale velmi pletou! Zde je uveden jeden příklad /dítě navštěvující MŠ/:

6:00 - 6:30 - vstávání, ranní hygiena, snídaně, odchod do MŠ

6:30 - 8:00 - scházení dětí v MŠ, spontánní hry

8:00 - 8:30 - ranní hry dětí

8:30 - 9:00 - úklid hraček, hygiena, svačinka

9:00 - 9:30 - nabídka činností /řízené aktivity, pohybové cvičení, částečně řízené činnosti/

9:30 - 9:45 - příprava na pobyt venku /pomáhá školnice/

9:45 - 11:45 - pobyt venku /téměř za každého počasí/

11:45 - 12:05 - příprava na oběd, oběd, hygiena

12:05 - 12:30 - příprava na odpočinek, poslech pohádky

12:30 - 14:15 - spánek /nespící děti odpočívají 40 minut, poté se věnují klidovým činnostem/

14:15 - 14:30 - vstávání, hygiena, ppříprava na svačinu

14:30 - 16:00 - svačina, spontánní hry, hry na přání dětí, zájmové kroužky, rozcházení dětí

                        domů

15:00 /-16:00/ - 17:30 - vyprávění o zážitcích během dne, pomoc rodičům a prarodičům s

                                     drobnými úkoly doma i na zahradě

17:30 - 17:45 - příprava jídla, hygiena, večeře

17:45 - 18:45 - spontánní hry, kontruktivní hry /stavba z kostek, lega.../, námětové hry /na

                        princezny, na doktory,.../, malování, modelování z plastelíny nebo těsta,

                        vyrábění, prohlížení knih, vyprávění,....

18:45 - 19:00 - večerníček v TV

19:00 - 19:40 - večerní hygiena, příprava na spánek

19:40 - 20:00 - četba pohádky na dobrou noc /případně poslech CD - neměl by být pravidelný/

20:00 - 6:00 - usínání a spánek


ÚKOL - Spočítej, kolik minut denně tráví děti u TV, PC. Jaká je realita u Vás doma? Myslíte, že je to dobře? Proč je důležité vyprávění, rozhovory, četba a prohlížení knih?